Google keresés

Egyéni keresés

2011. július 5., kedd

Rákos Péter: Humanisztikus asztrológia: csillagfejtés és lélektan Szepes Mária horoszkópjának gyakorlati elemzésével

Korábbi írásomban már említettem, hogy az asztrológia nemcsak a természettudományokkal, hanem a pszichológiával is rokonságban áll. Mindez nem is meglepő, hiszen a csillagfejtés tudománya az ember sorsáról és jelleméről szól, amihez a lélektan szorosan hozzákapcsolódik.
Az asztrológia több ezer éves tudománya nem maradt egységes az évezredek során, hanem különböző ágazatokra bomlott. Ebből az egyik az ún. humanisztikus asztrológia tudománya, amely a pszichológiát ötvözi a csillagfejtéssel, hozzásegítve ezzel az embert önmaga megismeréséhez. Maga a humanisztikus szó is az emberre, emberközpontúságra utal. Persze ilyenkor jogos a kérdés, hogy a hagyományos nyugati asztrológia az nem az emberről szól?
Dehogynem, csakhogy a tradicionális asztrológia egyben ítéletet is mond az emberről, illetve a sorsáról. Például itt vannak mindjárt a fényszögek, amely közül a 120 fokos trigon és a 60 fokos szextil "jó" fényszögek, míg a 90 fokos kvadrát és a 180 fokos oppozíció "rossz" fényszögek.
A bolygókra ugyanez jellemző: a Marsot például kis szerencsétlenség bolygójának, a Szaturnuszt pedig nagy szerencsétlenség bolygójának nevezték, míg a Vénuszt meg a Jupitert ezek ellentétének tartották.
Ráadásul a tradícionális asztrológiát elsősorban jóslásra használták, illetve használják mind a mai napig, amivel remekül lehet manipulálni az embereket, akik elhiszik, hogy az életüket a bolygók és fényszögeik irányítják. Még a mostani asztrológiai könyvek közül is sokan azt állítják, hogy a sorsunk determinált, vagyis meglehetősen szűk keretek között halad, és nem nagyon lehet rajta változtatni.

Ezzel szemben a humanisztikus asztrológia nem ítélkezik, hanem elfogadja az embert olyannak amilyen, és elsősorban a különböző pszichológiai játszmákon és karaktereken keresztül próbálja az embereket megismerni. Rákos Péter könyve meglehetősen jól tagolt, három részre oszlik: típustanra, elemtanra, illetve a Szepes Mária horoszkópelemzését tartalmazó gyakorlati részre. A könyvből kiderül, hogy a humanisztikus asztrológia, bizonyos tekintetben egyszerűbb, mint a hagyományos, legalábbis maga az egész rendszer könnyebben áttekinthető.
A típustanból kiderül, hogy melyik a 12 alaptípus (ez a 12 állatövi jegy), milyen elemi energiák alapján működnek ( tűz, föld, víz, levegő) és ezeket az energiákat hogyan használják fel( kardinális, fix, labilis). Ez eddig nagyon egyszerű volt, ugye? Mindezekkel a fogalmakkal a hagyományos asztrológiában is találkozhattál már.
Az elemtannál már picit bonyolódik a helyzet: itt ismerteti a szerző a bolygókat, a házakat és a bolygók közötti fényszögeket. A bolygók képviselik az emberi pszichés erők alapfunkcióit, amelyek alapján a világot érzékeli. A házak pedig erőtereket, életterületeket jelentenek, amelyeknek a hatása mindig a csúcsuknál a legerősebb, majd fokozatosan csökken. Ez az egyik szerepük a humanisztikus asztrológiában, amely a hagyományos asztrológiában is így van.  

Ami viszont hatalmas különbség a tradícionális asztrológiához képest, hogy a házak a humanisztikus asztrológiában az emberi élet szakaszait is leképezik a magzati élettől az időskorig. Az életszakaszok kezdetét és végét azonban nem az I. ház fogja jelenteni, hanem a 12. ház, amely az élethosszig tartó nehézségek, korlátozások, a karma és az áldozathozatal háza. Mind a bolygóknak, mind pedig a házaknak több jelentésük van, ami az ábrafejtést meglehetősen bonyolulttá teszi. Itt lép be a képbe az analógia fogalma, amely tulajdonképpen egy láncolat, amely összefűzi az adott bolygóhoz, házhoz, illetve jegyhez tartozó fogalmakat.
Tovább bonyolódik a helyzet a fényszögek bemutatásával, ugyanis a humanisztikus asztrológiában jóval több fényszögkapcsolat létezik, mint a hagyományos változatban egészen pontosan tizenkettő.
Az együttállás, a szextil(60 fok), a kvadrát (90 fok), a trigon (120 fok) és az oppozíció (180 fok) a humanisztikus asztrológiában is létezik, ezenkívül még kisebb fényszögeket is számon tart ez a tudomány, amelyek a fenti nagyobb fényszögek energiájából vezethetők le, csak ezek kisebb intenzitással működnek. Miután a humanisztikus asztrológia minden ítéletalkotástól mentes, ezért a fényszögeket a négy alapvető energiamintázat alapján osztja csoportokra (föld, vízt, levegő, tűz).  
A hagyományos asztrológiával ellentétben a humanisztikus asztrológia nem ítéli el a bolygókat a jegy-és házbeli helyzetük alapján, tehát nincsenek emelkedésben és esésben levő bolygók, kivéve az egyes jegyeket és házakat uraló planétákat. A humanisztikus asztrológia alapjait bemutató könyvben, nem esik szó a horoszkóp kiszámolásának módszeréről, de az interneten ma már találni horoszkópkiszámoló programot ingyen is. 
 Mielőtt a gyakorlati részt bemutatnám, fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy a humanisztikus asztrológiának nem célja az előző életek feltárása, és a jövőbe látás sem, kizárólag a jelennel  foglalkozik. A horoszkópábra értelmezésénél több karaktervonás találkozik egyszerre, amelyek lehetnek egymással harmonikusak, de olykor hatalmas ellentmondások is előfordulhatnak. Mindez nem jelent rosszat, hiszen ezek az egymásnak ellentmondásos erők lehet, hogy éppen kiegyensúlyozzák egymást.
A személyiséget meghatározó tényezők lényegében ugyanazok, mint a tradícionális asztrológiában, vagyis az aszcendens és a vele kezdődő I. ház, a Nap, a Hold, az I. házban található bolygók, az I. ház ura/i, továbbá az ezekkel a bolygókkal létesített fényszögkapcsolatok.

A gyakorlati rész a legtöbb asztrológiai könyvvel ellentétben, nem azt mutatja meg, hogy mit jelentenek az egyes bolygók a jegyekben, vagy a házakban, hanem egy valódi személy (Szepes Mária) horoszkópján keresztül ismerteti meg az olvasót a humanisztikus ábrafejtés gyakorlatával. Persze  felmerül a  kérdés, hogy miért pont őt választotta Rákos Péter, és miért nem valami celebrity-t, vagy egy régen halott politikust, vagy művészt, de igazából ennek nem lett volna sok értelme. Olyan embert kellett választani, aki a közismertsége mellett elég hosszú ideig élt, sokféle élettapasztalatot szerzett, továbbá meg tudta váltani, magasabb dimenzióban tudta élni az általa választott nehéz sorsot. Mindez nagyon igaz Szepes Máriára, aki gyakorlatilag végigélte az egész XX. századot.
Ha egy picit tovább él, akkor megérhette volna a 100. születésnapját, de ez sajnos nem sikerült neki.
Jelen pillanatban nem térnék ki az életére hatással levő bolygókra és fényszögeikre, inkább azokat a pontokat említeném meg, ahol meg tudta váltani a sorsát.
1908. december 14-én született Újpesten Scherbák (Papír) Mária Magdolna néven a Nyilas jegyében, Skorpió aszcendenssel. Na, most a Skorpiónál ellentmondásosabb, szélsőségesebb karaktert nemigen találni a zodiákusban. Ez a jegy viselkedhet ugyanis nagyon negatívan, de lehet akár szeretetteli is, ezt nem lehet tudni előre.  

Szepes Mária életében több olyan pont is volt, amikor kibillenhetett volna az egyensúlyából. Rideg, szeretetlen gyermekkora volt, mert édesanyja nem tudott vele elég időt tölteni, ugyanis dolgoznia kellett, hogy legyen pénzük. Édesapja ugyanis meghalt, de ezt nagyon sokáig titkolták előle. A kislányt nevelőnő nevelte fel, aki a frusztrációit a kislányon vezette le azzal, hogy ütötte-verte. Ennek hatására könnyen szeretetkoldus lehetett volna belőle, akár aktív, akár passzív módon, de ő meg tudott bocsátani a szüleinek és a nevelőnőnek egyaránt.
Házassága meglepően tartósra sikerült, 56 évig tartott, és mindvégig kiegyensúlyozott maradt. Nemcsak  szerelem volt közöttük, hanem mély barátság és testvériség is. Mindez azért meglepő, mert a kapcsolatukat olyan nehézségek tették próbára, amelyek könnyedén elválaszthatták volna őket egymástól.
Házasságuk szexuális oldalát ugyanis nehezen tudták megélni Szepes Mária gátlásossága miatt, amely nem oldódott fel soha. Végül a szexuális energiáikat mind a ketten a művészetben vezették le. (Szepes Béla grafikusként dolgozott). Manapság a szexuális problémák simán szétbombáznak egy kapcsolatot, mert a szex annyira előtérbe került, hogy lassan már ez irányít mindent.
A másik életüket megrengető csapás a kisfiuk halála volt, aki mindössze 7 hónapot élt. Egy ilyen tragédia képes megtörni az embert, pedig a gyermek halála egy lecke, amely a megújulásra és a megbocsátásra tanítja az embert. Szepes Mária meg tudta élni ezt tanítást, és soha nem gyűlölt meg egyetlen gyermeket sem. Éppen ellenkezőleg! Meséit és ifjúsági regényeit olyan szeretettel készítette el az idegen gyerekeknek, mintha a sajátjának írta volna. Ezek után nem csoda, hogy a meséit nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is megszerették.

Ha már a karriert említem, ott is sok nehézség várt rá, ugyanis az igazi nagy siker már csak későn köszöntött be. Igaz, hogy fiatalkorától foglalkozott ezotériával, de kénytelen volt eltitkolni a világ elől, mert a kommunista diktatúra gyűlölte a vallást, a hitet. Fő művét, a Vörös Oroszlánt, amelyen évekig dolgozott, a megjelenés után nem sokkal bezúzták, és eltüntették. Teljesen megsemmisíteni azonban nem tudták, mert a jó barát, az ekkor könyvtárosként dolgozó Hamvas Béla megmentett néhány példányt, amelyből az egyik Amerikába került, és ott is megjelent a Püski Kiadó gondozásában.  
Annak ellenére, hogy a diktatúra megpróbálta romba dönteni a karrierjét, ő továbbra sem adta fel az írást, pedig megtehette volna, sőt haragudhatott volna a világra. Ő azonban a már fentebb említett meséket kezdte el írni, amely országos ismertséget hozott neki. Sokan mindmáig a Pöttyös Panni sorozatról ismerik az írónő nevét, pedig nem is ez volt az igazi szakterülete.
A rendszerváltás azonban meghozta neki az alkotói szabadságot, és az eltelt 20 év alatt rengeteg munkája jelent meg. Eközben felfedezte magának a média is, sokszor keresték fel újságírók, illetve színészek, közismert emberek, de mégsem lett celeb, mert nem volt az az egoista, magát folyton előtérbe helyező személyiség.

Eközben elhunyt szeretett társa, Szepes Béla is, amely szintén olyan veszteség, amely képes padlóra küldeni az embert. Vannak olyanok is, akik utána halnak a szeretett embernek, mert nélküle értelmetlennek találják az életüket. Szepes Máriát azonban ez a veszteség sem törte meg, mert tudta, hogy férje energiája mindvégig vele marad, csak a teste időközben dimenziót váltott. Eme könyv megjelenésekor, 2000-ben az írónő 92 éves volt, remekül tartotta magát, és szellemi frissességét is megőrizte, habár az egészsége megkopott. Emberi méltóságát és tartását mindvégig megőrizte 2007-ben bekövetkezett haláláig.
Na, de térjünk még vissza a könyvre, amely még nem fejeződik be, Rákos Péter ugyanis a függelékben összefoglalja azokat az asztrológiai fogalmakat, amelyeket már korábban megemlített a könyvben, pl. a házbazárt jegyek urai mit jelentenek, hogyan védik meg magukat, illetve hogyan oldják meg a problémáikat az egyes állatövi jegyek.
Ha meg szeretnéd tanulni ezt a módszert, akkor keresd fel a Humanisztikus Asztrológia Iskola honlapját és vedd fel Rákos Péterrel a kapcsolatot. Amúgy is érdemes megnézni a honlapot, mert a tanári blogban további érdekes cikkek olvashatók  humanisztikus asztrológia témakörben, amelyek megkönnyítik a tanulást.

Kapcsolódó olvasnivalók:

Asztropatika: asztrológia könnyedén és érthetően - ingyenesen letölthető könyvekkel

1 megjegyzés: